1. aldizkaria · Boletín 1 | Apirila 2022 Abril | Web bertsioa ikusi

1.- … 1963an, Xabi Larreak 15 urte zituen, eta apirilaren 14an Gernikara, 1936tik ospaturiko lehen Aberri Egunera, biltzera deitzen zuen eskuorri bat aurkitu zuelarik. Bada, egun horretan, goiz hartu zuen trena Atxuri geltokian, dozenaka gazterekin batera. “Trena abiatu zen. Mendigoizaleak Gernikako Arbola kantatzen hasi ziren… Eguerdian, jendetza bat Batzarretxearen hamabi kanpai hotsen zain zen. Karilloia denek kantatuko genuen Gernikako Arbolako doinua joz hasiko zen… Karilloia ez zen jotzera heldu, (poliziak jakinaren gainean zegoenez) baina kantatzen hasi ginen, ahots batek lehendabizi, bertze batek gero, eta ahots guztiak amaieran”.

2.- … 1963ko lehen Aberri Egunena (1936tik ospaturiko lehena) Itsasuko Agiria onartu zela, Enbata mugimenduaren kreatze agiria. Zazpi lurraldeetako jendea bertaratu zen. Telesforo Monzon, bere hitzaldi baten bidez, belaunaldiaren arteko zubi lana egin zuen. “Aberriaren egun honetan, euskaldunok, Gernikako haritz gaztearen inguruan bildurik, baieztatzen dugu herri bat garela, nazio bat, demokrazia bat”. Ipar Euskal Herriko hiru probintzietako abertzaletasunaren ildoa zehaztu ondoren, Iparragirreren ereserkia kantatu zen ospe handiz. “Kantu abertzale hau, euskal askatasunen zuhaitzaren ohoretan poeta batek sortua, zazpi probintzietako herriak berez bilakatu du euskal ereserki nazional”, idatzi zuen Jean-Louis Davantek.

… en 1963, Xabi Larrea tenía 15 años, cuando se encontró una octavilla llamando a concentrarse el 14 de abril en Gernika, en el primer Aberri Eguna después de 1936. Ese día cogió temprano el tren en la estación de Atxuri junto con docenas de jóvenes. “El tren arrancó. Los mendigoizales comenzaron a cantar el Gernikako Arbola… A mediodía una multitud esperaba las doce campanadas delante de la Casa de Juntas. El carrillón daría comienzo con las notas del Gernikako Arbola que todos cantaríamos… El carrillón nunca llegó a sonar, (la policía se encargó de eso) pero comenzamos a cantar, una voz primero, otras después y todas las voces al final”.

… en el Aberri Eguna de 1963, el primero celebrado desde 1936, se aprobó la “Carta de Itxassou”, el acta de nacimiento del movimiento Enbata. Acudió gente de los siete territorios. Telesforo Monzón, con su discurso, hizo de puente entre las dos generaciones. “En este día de la Patria, los vascos, reunidos en torno al joven roble de Gernika plantado en Itxassou declaran que somos un pueblo, una nación, una democracia”. Tras aprobar la que marcaría la línea del abertzalismo en las tres provincias del norte vasco, se cantó solemnemente el himno de Iparraguirre. “De este canto patriótico, creado por un poeta en honor del árbol de las libertades vascas, el pueblo de las siete provincias ha hecho espontáneamente el himno nacional de los vascos”, escribió Jean Louis Davant.

Email
Website
Gernikako Arbola Kantuz Elkartea
info@gernikako-arbola.eus
www.gernikako-arbola.eus
 

powered by phpList 3.6.7, © phpList ltd